missie en visie

Missie 
Tijdelijk Thuis bij Kaat biedt zorgbehoevenden een aangenaam en zorgeloos kortdurend verblijf in een sfeervolle, gastvrije en centrale omgeving. Waar u de regie blijft houden over uw eigen leven. Wij bieden een veilige omgeving met vertrouwde zorg om u daarin te begeleiden en te ondersteunen. Uw wensen en behoeften staan bij ons centraal: “Gewoon, omdat u bijzonder bent” 

Visie 
Tijdelijk Thuis bij Kaat staat voor het bevorderen en stimuleren van zelfstandigheid en zelfzorg aan zorgbehoevenden. We werken samen met vertrouwde zorgaanbieders om de zorgbehoevenden uiteindelijk een zelfstandig bestaan te kunnen bieden, waarbij gezondheid, veiligheid en een positief, waardevol leven voorop staan.

kwaliteit

Wij werken aan een kwaliteitssysteem volgens de eisen van het HKZ.